Br. Zelent Włodzimierz

Wtóra obecność Jezusa

Prawdziwa cześć

Zmartwychwstały Jezus

Izajasz 9:1-7

Przebaczać i otrzymywać przebaczenie

Obietnice i sen Jakuba

Psalm 105:1-5

Prawdziwa światłość Ewangelii

Ufność w Boga

Czasy i chwile w rękach Boga

Praca nad naszym charakterem albo jak zapewnić sobie Zbawienie

Dlaczego pragniemy słuchania Słowa Bożego? – Łuk. 6:46-49

Boska pociecha – Izajasz 57:15

Postępowanie Jezusa wąską ścieżką – Żyd. 12:12

Zmartwychwstanie

Jamci jest Droga, Prawda i Żywot – Jan 14:6

Pocieszenie ludu Bożego – Rzym. 8:28

Ufność w Bogu – Izajasz 26:3

Zamierzenia Wieku Tysiąclecia – Dz. Ap. 3:21

W rękach Twoich są czasy moje – Psalm 31:16

2 Piotr 1:5-10

Duch Święty

Prawda Ewangelii Chrystusowej, która przyniesie Radość całej ludzkości

Cierpliwość, nadzieja, modlitwa – Rzym. 12:12

Wielki przywilej służby

Jezus, który może być przyjacielem grzesznika