Prawda jest bezstronna,
nikogo nie zniewala,
ale prowadzi człowieka
do prawdziwej wolności.