Spis pytań Velbert 2011 rok

1. Proszę o wytłumaczenie 1 Sam. 18:7, 27 i 28. Dlaczego taki los spotkał mieszkańców Laisz? Co pokazuje ten typ? Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.
2. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o wyjaśnienie czy my w modlitwach do Boga możemy mówić: Ojcze nasz, odnośnie niższych klas? Dziękuję za wyjaśnienie.
3. Od wielu lat nie ma informacji o działalności Ruchu w Niemczech. Mam na myśli finanse, plany itp. Czy nie można tych informacji podać Braciom na konwencji?
4. Kogo reprezentuje fałszywy prorok z Obj. 19:19-21?
5. Czy Nefilimowie, gdyby nie zostali zniszczeni żyliby wiecznie?
6. Na Konwencjach w Niemczech są proszeni do modlitwy tylko Bracia Ewangeliści i Pielgrzymi, czy Pan tylko ich modlitwy przyjmuje? Jakie jest uzasadnienie w Biblii?
7. Co to jest białe kłamstwo? Czy to można usprawiedliwić?
8. Czy to jest wypełnienie Psalmu 91:7, że osoby opuszczą zgromadzenie Boskie, np. w Poznaniu lub na całym świecie?
9. Czy w związku z wydarzeniami, jakie obserwujemy na świecie, jakie widzimy w wiadomościach od początku 2011 roku, możemy powiedzieć, że rewolucja światowa się rozpoczęła?
10. Od roku 1914 do roku 2014 pozostało jeszcze trzy lata. Czy rok 2014 możemy uznać za szczególną datę? Co może się z tym wiązać?
11. Czy lud Pana może czy powinien obchodzić pogańskie święta: dzień matki, dzień ojca, święto narodowe, Halloween itp.?
12. Najwyższy Kapłan, ubrany w szaty czci i ozdoby. Jakiego koloru był ten pas?
13. Obecnie obchodzimy Pamiątkę śmierci naszego Pana zawsze przed pełnią księżyca 14 Nisan. Kiedy Pan umarł na krzyżu była pełnia księżyca, 14 Nisan. Jak można pogodzić te dwa fakty?
Pytania Velbert 2011 rok