Spis pytań Velbert 2009 rok

1. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o wytłumaczenie wiersza z 1 Kor. 11:14-15 . Czy w wypadku, jak mam długie włosy jako niewiasta, nie muszę na zebranie głowy nakrywać, bo pisze, że włosy służą jej za przykrycie. Dziękuję za wytłumaczenie.
2. Drogi Bracie Woźnicki. Jak Bóg patrzy na taką sprawę, gdy rodzice poświęceni jadą na wczasy z dziećmi, bo mają wakacje, a nie korzystają, aby zabrać dzieci i pojechać na konwencje?
3. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o wytłumaczenie odnośnie poświęcenia. Jeśli Brat lub Siostra jest od urodzenia w Prawdzie i jej rodzice są poświęceni, ale są gorliwi w Prawdzie, ale nie okazali poświęcenia przez chrzest wodny w młodości, dopiero w wieku podeszłym. Czy mogą należeć do klasy Młodocianych i zająć miejsce tych, co odpadli? Dziękuję za wytłumaczenie.
4. Drogi Bracie Woźnicki. Uczyniłem pomyłkę w czasie sympozjum. Czy mogę prosić o odpowiedź na pytanie: Co to jest Duch prawdy? Dziękuję.
5. Proszę o podanie przykładów pracy pomocniczej poświęconych Netynejczyków wykonywanej w stosunku do Lewitów w ich służbie na rzecz Świątyni Epifanicznej i w budowaniu Obozu Epifanicznego w dzisiejszym czasie. TP 490 itd. Dziękuję za odpowiedź.
Pytania Velbert 2009 rok