Spis pytań Lublin 1998 rok

1. Czy siostra obrażona powinna żądać publicznych przeprosin, czy nie powinna sama przebaczać w imię Chrystusa?
2. Czy wartość nowego wydania pierwszego tomu Brata Russella z dodatkami, nie została pomniejszona przez dodanie wyjaśnień o błędach Rutherforda? Brat Russell nie czynił takich aluzji. Dziękuję za odpowiedź.
3. Drogi Bracie, czy przewodniczący wybrany na kadencję jednoroczną ma przewodniczyć zawsze w zebraniach interesowych czy może przewodniczyć inny Brat Starszy? Dziękuję za odpowiedź.
4. Kto powinien przewodniczyć w wyborach zborowych? Czy musi to być przewodniczący zborowy czy jeden ze starszych danego zboru
5. Czy jest to grzechem prosić Boga o śmierć, gdy jest się w ciężkich cierpieniach? Proszę o wyjaśnienie tego zdania.
6. Bracie Woźnicki. Czy modląc się sama w domu w modlitwie rannej czy wieczornej muszę nakrywać głowę?
7. Drogi Bracie Woźnicki. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jak ustosunkować się do tzw. medycyny alternatywnej albo niekonwencjonalnej, takich zabiegów jak akupunktura, masaż receptorów przez refleksologa itp., ponieważ pewien ewangelista uważa te zabiegi jako sztuczki szatańskie i ostrzega Braci przed nimi?
8. Ile kosztuje eksploatacja domu Ruchu w Nowym Dworze Mazowieckim? W sprawozdaniu rocznym nie zostało ujęte.
9. W przykazaniach Bożych jest opisane, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Jak więc: Jestem, który jestem, jam jest Alfa i Omega. Apostoł Jan w Objawieniu pisze widzę napis, jest to imię jego Boga ale Bóg nie każe mu je zapisywać. Do Mojżesza mówi także: Jestem, który Jestem. Proszę o wytłumaczenie skąd się wzięło imię Boga Jehowa.
10. 1 Kor. 12:28 mówi, że Bóg postanawia Sług w Kościele i w Dz. Ap. 20:28 że to Duch Święty postanawia, kto następuje. Jak możemy wiedzieć, którzy są od Boga postanowieni przez Ducha Świętego?
11. Jeśli to Bóg postanawia Sług przez Ducha świętego, to jakie znaczenie ma mianowanie pielgrzymów i ewangelistów?
12. Jak możemy rozpoznać tych, którzy otrzymali upoważnienie do głoszenia Ewangelii?
Pytania Lublin 1998 rok