Spis pytań Lublin 1997 rok

1. Izajasz 65:20. Co należy czynić przez te sto lat, by żyć dalej? Czy po pierwszych latach otrzymuje się kolejnych sto lat aż do Małego Okresu? Czy werset ten dotyczy obecnie poświęcających się?
2. Jer. 9:26. O jakim domu jest mowa, że dom izraelski obrzezany jest sercem, jeśli tak, to dlaczego obrzezuje się?
3.
Po co jest ślub Panu i po co są zasady wyższej moralności nauczane przez Br. Russella?
4.
Mam pytanie, w Cieniach Przybytku jest rozdział różnica między kobietą a mężczyzną, Brat autor pisze tam, że różnice takie zanikną, ale pisze także, że tożsamość mężczyzn i kobiet pozostanie. Nie rozumiem, w jaki sposób ta tożsamość będzie zachowana i przedstawiona. Dziękuję za odpowiedź.
5.
Do jakich łask należy łaska bezstronności?
6.
Czy sumienie w człowieku zawsze jest dobre?
7.
Czy prawdziwy chrześcijanin ma być z siebie zadowolony?
8.
Łuk. 9:49-50. Jaką mocą wspomniany człowiek wyganiał diabły, skoro nie był uczniem Pana i dlaczego Pan to akceptował?
9.
Czy Jezus i Kościół przebywają obecnie na ziemi w duchowym ciele, czy są oni w niebie i stamtąd będą zaprowadzać Królestwo Boże na ziemi? Proszę o szczegółową odpowiedź, że względu na bardzo dużą różnicę odpowiedzi panujących wśród Braci. Bardzo dziękuję.
10
. Drogi Bracie, proszę o wyjaśnienie sensu wersetu Obj. 12:9, przede wszystkim rozchodzi mi się o przedstawiane tutaj zrzucanie na ziemię szatana i aniołów, w który dzień?
11.
Jakie Przymierza dotyczą Poświęconych Obozowników Epifanii?
12.
Co oznacza, że Bóg żałował stworzenia ludzi? 1 Moj. 6:6.
13.
Stworzenie człowieka na wyobrażenie swoje czy na obraz i podobieństwo swoje? 1 Moj. 1 :27.
14.
Pan nie uznał wyboru Macieja przez Apostołów. Historia pokazuje nam specjalne powołanie członków gwiezdnych. Pytanie: Bracia, Jolly, Gohlke, Hedman byli wybrani, jednak przez Br. Johnsona. Czy oni mają uznanie Pana, aby zajmowali te stanowiska jak podaje to Teraźniejsza Prawda?
15.
Na którym miejscu w hierarchii stoją archaniołowie?
16.
Kiedyś w telewizji, w wiadomościach mówiono o pewnej pani, która znalazła gdzieś kieliszek i używała go jako kieliszka do jajek i było podane, że tego kieliszka Pan Jezus pił wino. Czy to możliwe, aby był to kieliszek, z którego Pan Jezus pił wino?
17.
Co by się stało, gdyby owoc wiadomości dobrego i złego zjadła tylko Ewa?
18.
Dlaczego w Biblii niektórzy mężowie Starego Testamentu mieli po kilka żon jednocześnie i dlaczego Bóg to tolerował? Jak to pogodzić z niezmiennością Boga? Na pewno nie ma drugiej moralności.
Pytania Lublin 1997 rok