Spis pytań Kraków 2005 rok

1. Drogi Bracie, mam dwa pytania delikatnej treści. Proszę o odpowiedź. Czy głównym kryterium przy wyborze na Starszego powinno być mówienie przez danego kandydata wykładów w szkołach proroczych? Jeśli nie, to co innego poza oczywistym kanonem 1 Tym 3:1-13? Pragnę dodać, że Brat ten był już Starszym, a obecnie jest Diakonem pełniącym jednocześnie funkcję Ewangelisty. Jasnym więc jest, że wykłady umie mówić.
2.
Czy należy wybierać na Starszych takich Braci, którzy są zasłużeni i mają olbrzymie doświadczenie i wiedzę, jednak z powodu choroby nie są w stanie od długiego czasu uczęszczać na zebrania a tym bardziej ich prowadzić; wiek oraz wiek i zaawansowane choroby są takie, że nie widać szans na powrót.
3.
Bracie odpowiadający, proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Czy Izraelici w czasie wyjścia z niewoli nie mieli ukończone 20 lat i podczas wędrówki po puszczy zgrzeszyli, weszli czy nie weszli do ziemi Chanaan? Czy stanowią one figurę, to jak i kogo?
4.
Czy baranek zabijany rokrocznie na puszczy czy podczas podróży Izraela do Chanaanu może być określony jako tzw. baranek egipski? Niektórzy używają takiego określenia. Choć ja myślę, że jest to niewłaściwe.
5.
Izaj. 41:19. Proszę o podanie figury i pozafigury, jakie klasy na Wiek Tysiąclecia przedstawiają siedem rodzajów drzew? Nowy przekład Biblii mówi o innych rodzajach tych drzew. Przekład londyński z 1904 roku innych, Teraźniejsza Prawda nr 490 str. 42 jest niezrozumiała w tłumaczeniu. Proszę więc o precyzyjne podanie nazwy drzewa z przekłady brytyjskiego, jako nazwy w nowym przekładzie i podanie pozafigury itd.
6.
Drogi Bracie, proszę uprzejmie o podanie właściwej formuły słów podczas zanurzenia osób okazujących swoje poświęcenie. Ja cię chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy do imienia Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak podaje Br. Jolly w Teraźniejszej Prawdzie i artykuł Trójca, broszura str. 59, 56?
7.
Mar. 11:13. Bracie, uprzejmie proszę o wyjaśnienie: 1 Czy Pan Jezus postępował wbrew rozsądkowi szukając owocu figowego drzewa w nieodpowiednim czasie, jak podają niektóre przekłady Biblii? Mar. 11:13.
8.
Czy przekleństwo ziemi 1 Moj. 3:17-19 dotyczyło ludzkości, albo literalnej ziemi, naszej planety, która wówczas i aż do dziś jest niedoskonała w niedokończonym procesie kształtowania?
9.
Od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa pokoleń 14, Mat. 1:17. Licząc te wymienione pokolenia jest tylko 12. Jakie to są pozostałe dwa pokolenia?
10.
Czy Pan Jezus zaraz po chrzcie udał się na pustynię, czy może pozostał kilka dni na miejscu, gdzie Jan chrzcił? Werset taki itd. wskazują natomiast, jakoby po chrzcie Jezus by jeszcze w okolicy a w. 39 rozmawiał z uczniami itd.
11.
Chciałbym się upewnić, czy na zebraniu pieśni popołudniu Br. Zwoliński może sugerować korzystać ze śpiewnika wydanego przez Br. Johnsona, tylko od czasu do czasu grać inne? Czy powinien grać melodie, tak, jak niektórzy by chcieli czy też według nut śpiewnika epifanicznego? Są głosy, że ścisłe trzymanie się śpiewnika ogranicza entuzjazm śpiewających.
Pytania Kraków 2005 rok