Spis pytań Kraków 2001 rok

1. W Teraźniejszej Prawdzie 1952 rok, nr 140, str. 25, pozycja 62 u dołu: „Ta praca będzie składała się najpierw z budowania Epifanicznego Obozu, z pomiędzy wyznawców nominalnego kościoła po jego zniszczeniu.” Jak to rozumieć?
2. W Teraźniejszej Prawdzie w 1925 roku, nr 15, str. 29 w paragrafie pod nagłówkiem Przegląd okupu za wszystkich, u dołu: „Gdy mówi (zły sługa), że okup, równoważna cena nie mógł być pokazany w obrazie lub w typie, to także jest błędem. Jest to prawdą, że to nie jest uczynione w typach, gdzie zwierzęta były ofiarowane za lud, lecz w transakcjach pieniężnych, jak powyższym wypadku Booza.” Proszę odczytać kontekst. Z tych Słów Brata Johnsona wynika, że okup nie był pokazany w typie (jeśli dobrze rozumiem) ofiarowania zwierząt. Jeśli tak, to jak to się ma do tego, w Sztandarze Biblijnym z 1999 roku, nr. 126, str. 24, w nagłówku: Okup pokazany w typie i jego treść.
3. Kiedy ogień spadł z nieba i spalał ofiary?
4. Drogi Bracie Woźnicki. Słyszeliśmy zeznania Braci Juliana Grzesika na konwencji we Wrocławiu i Jana Grzesika na konwencji w Bydgoszczy. Czy ci Bracia są członkami Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania i czy znajdują się w harmonii z naukami Prawd Paruzji i Epifanii?
5. Czy podlega wyłączeniu przez Zbór członek, który niektóre Prawdy inaczej rozumie?
6. Czy to jest buntem przeciwko Zborowi, gdy członek Zboru udowadnia pismami Sług Paruzji i Epifanii, że niektóre praktyki zborowe nie są zgodne z nimi?
7. Czy wyłączenie takiego członka i nieodstąpienie od niewłaściwych praktyk przywróci Zborowi błogosławiony spokój?
Pytania Kraków 2001 rok