Spis pytań Katowice 28.08.1997 rok

1. Dlaczego Świecki Ruch Misyjny Epifania nie kładzie nacisku na głoszenie od domu do domu, skoro jest to objawem miłości do bliźniego? Proszę o poparcie wersetów biblijnych.
2. Starszy naszego Zboru przekonuje nas usilnie, że chrześcijanin poświęcony zawsze ma być niezadowolony z siebie. Czy uczucie zadowolenia z siebie jest rzeczywiście godne potępienia dla dziecka Bożego? Nie mówię tu o chełpliwości czy wyniosłości.
3. Ostatnio powiedział Brat, że każdy będzie miał swoje 100 lat próby, to czy czterej upadli specjalni pomocnicy Brata Russella też będą mieli 100 lat an poprawę?
4.Czy upadli aniołowie jeszcze będą mieli szansę na poprawę?
5.
Proszę o wyjaśnienie wersetów Kaz. Sal. 9:14-16.

6. Czy o ostatniej powodzi (1997r. – m.dop.) w naszym kraju można powiedzieć, że Bóg spowodował tę klęskę, czy że On tylko dopuścił na takie działanie sił natury?
7. Czy człowiek dzięki doświadczeniu ze złem po naprawieniu się w Wieku Tysiąclecia będzie bardziej doskonały od Adama w raju?
8. Proszę o wyjaśnienie, jak długo trwała niewola Izraela w Egipcie, bo teksty mówiące o tym przedmiocie są nieścisłe.
9. Drogi Bracie Woźnicki, otóż pod koniec konwencji w Lublinie poruszona została sprawa kolportażu literatury nieformowanej przez nasz Ruch. Czy te uwagi dotyczyły, jak mniemam tylko rozprowadzania drugiego tomu epifanicznego pt. Stworzenie, czy też tych straganów dodatkowych, z których jeden nawet można przyrównać do odpustowego, w większości w kontrowersyjną literaturą i wyrobami pseudoreligijnymi, np. kotwica od munduru marynarki wojennej doczepiona do plakietki stała się kotwicą naszej wiary. Stragany te towarzyszą naszym konwencjom już od lat i były do tej pory tolerowane.
10. W zeszłym roku w odpowiedzi na jedno z pytań, odpowiedź Brata wyjaśniła między innymi, iż nie jest tak istotną sprawą ubioru np. mini spódniczka lub moje dodanie obszerny dekolt czy ładne spodnie, że nawet jest to dobra okazja dla Braci, mężczyzn do wyrobienia sobie wstrzemięźliwości na tym punkcie. Czy takie stanowisko dotyczy też Sióstr powoływanych do odczytywania komentarzy w nabożeństwie porannym?
Pytania Katowice 28 08 1997 rok