Spis pytań Diez 2011 rok

1. Czy w przyszłym roku odbędzie się konwencja w Kołobrzegu?
2. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o odpowiedź. W jakim celu był holokaust? Dziękuję za odpowiedź.
3. Czy na konwencjach w Niemczech do modlitwy będą proszeni Bracia Starsi czy nie?
4. Proszę o odpowiedź. Kogo przedstawia piasek nad brzegiem morskim w 1 Moj. 22:18? Czy chodzi tutaj o niewybranych? Dziękuję.
5. Jaką radę Brat mógłby podać odnośnie podawania artykułów do badania w Zborze? Czy jest lepiej, aby takie propozycje robili tylko Starsi? Czy propozycje mogą podawać także członkowie Zboru?
6. Propozycja, aby Braterstwo, Brata i Siostry, którzy mają jakieś przedsiębiorstwo turystyczne, zakład usługowy, i oczywiście propozycja, żeby tacy wystawiali literaturę na witrynach czy regałach swojej firmy, aby w ten sposób dostarczyć interesantom, klientom lub zainteresowanym działalnością tego przedsiębiorstwa, którzy wchodzą do tego lokalu, głód oczywiście Prawdy i mogli w ten sposób korzystając w ten sposób publikowanej naszej literatury, mogą nabyć wiedzę no i odpowiednią energię i siłę do działania, np. broszurka o Izraelu, Plan Wieków, rysunki Planu Wieków.
7. 2 Tym 2:20. Jak można uzasadnić, że Starożytni Godni, przedstawieni przez naczynie drewniane i Młodociani Godni przez gliniane naczynia są, czyli chodzi o stanowiska czci. Jak to uzasadnić? Na czym polega ta różnica i jak to można zrozumieć i uzasadnić, że użyto tu różnych materiałów do przedstawienia różnych klas?
8. W Dz. Ap. 2:14 Apostoł Piotr wspólnie z jedenastoma, co działali, czy podaje dowód, że było 12 Apostołów? Czy to jest dowód, że Maciej jest dwunastym Apostołem?
9. W czasie życia Rutherforda, Rutherford był małym papieżem w małym Babilonie. TP ’34, str. 23. Kto jest dzisiaj papieżem w małym Babilonie?
10. Ulotka „Uzdrowienie przez wiarę”. Czy mamy obecnie wierzyć w cudowne uleczenie wiarą?
Pytania Diez 2011 rok