Spis pytań Bydgoszcz 2001 rok

1. U Izaj. 14:12 według poprawnego przekładu szatan nazwany jest synem jutrzenki. Kto lub może co jest jutrzenką?
2. Drogi Bracie, jeśli Siostra z jednego zboru ćwiczy jogę i mówi, że nie porzuci tego, bo to daje jej zdrowie. Prawdopodobnie, że to ćwiczenie pochodzi od hindusów i buddyzmu, i być może, że to jest demoniczne. Jak Zbór powinien ustosunkować się do takiej Siostry? Dziękuję.
3. Drogi Bracie, bywa tak, Że na zebraniu jest jeden Brat. Wiem, że Siostry mają przywilej się modlić podczas godziny zeznań. Nie wiem, czy mogą się modlić w innych przypadkach, gdy brakuje Braci.
4. Czym uzasadnić coraz to nowe mianowania Sług ŚRM Epifania, jeżeli żadna ogólna publiczna praca nie jest prowadzona, chyba urządzanie konwencji nie jest tą pracą i uzasadnieniem, jeśli tylko nieliczni na niej służą.
5. Kim jest szatan?
6. Pytania do tzw. drugiego obiegu literatury. Czy ktokolwiek z ludzi ma prawo do przypisywania sobie praw autorskich do Prawd, które zostały objawione przez Boga? Czy pędzel może zastrzec sobie prawa autorskie do obrazu, który za jego pomocą został namalowany? Czy powoływanie się na świeckie prawa jest słuszne w kontekście wypowiedzi Pana Jezusa Łuk. 9:49-50 i Apostoła Pawła Fil. 1:15-18?
7. Drogi Bracie, wcale nie żałuję, że Brat przerwał odpowiedzi na moje 4 pytania tyczące drugiego obiegu, bo dla mnie, a tym bardziej było pomocne ale bardzo gorąco prosiłbym, o zaspokojenie reszty moich pytań i uzupełnienie swych odpowiedzi. Dla przypomnienia powtórzę: 1. co to jest pierwszy a co to jest drugi obieg – Brat odpowiedział i to bardzo obszernie. 2. czy powinno się z takiej literatury korzystać? Odpowiedź była raczej domyślna. Zostało tylko: Czy powinni bracia indywidualnie ostrzegać niezorientowanych młodych Braci w Prawdzie? Ostrzegać i czy to może oczywiście w umiejętny sposób czynić każdy? 4. Czy te kryteria obejmują np, twórczość i uzewnętrznianie swych uczuć powiedzmy we własnych poematach lub pieśniach na dodatkowych spotkaniach, po wykładach na konwencjach i nie tylko. Dziękuję.
8. Co Apostoł Paweł miał na myśli, gdy mówił w liście do Efezów o starym i nowym człowieku? Efez. 4:22-24. Czy stary człowiek z w. 22 może się odnowić i automatycznie stanie się nowym człowiekiem z w. 24 czy też ten stary człowiek ze starą wolą musi być uznany za umarłego a dopiero wówczas może się rozwinąć nowy człowiek z nową wolą, jako nowy umysł, nowe serce i nowa wola? Czy według Rzym 12:1,2 uznajemy starą wolę za umarłą czy też nie?
Pytania Bydgoszcz 2001 rok