Spis pytań Altleiningen 2012 rok

1. a) Kto obecnie jest Przedstawicielem LHMM w Anglii? Dlaczego nastąpiła zmiana Przedstawiciela?
  b) Bracie Woźnicki, czy mógłbyś powiedzieć, kto jest Przedstawicielem na Anglię? Dziękuję bardzo.
2. Skąd przyszedł zły duch na szatana, kiedy on odszedł od Prawdy, o czym czytamy u Jana 8:44 i 1 Jana 3:8, ponieważ Bóg wcześniej w swoim stworzeniu wszystko, jako bardzo dobre, uczynił względem niebios i literalnej ziemi?
3. Czy jest właściwą rzeczą, kiedy w trakcie dyskusji między Diakonem a Pielgrzymem wyniknie jawnie, że Ewangelista lub Pielgrzym występuje przeciwko zarządzeniom Pańskim na przykład, na temat nakrywania głów przez poświęcone Siostry lub przeciwko chronologii biblijnej. Jak potraktować takiego Pielgrzyma lub Ewangelistę?
4. Czy Pielgrzyma lub Ewangelistę trzeba lub powinno się traktować jako „wyższych w hierachii”?
5.
Czy pożyczenie pieniędzy od Braci na wyjazd na konwencję pod warunkiem spłaty jest złą rzeczą?
6.
Dlaczego na stanowisko Starszego wybiera się Braci, którzy mają słabą, małą wiedzę biblijną i nie potrafią jej zastosować?
7.
Rozumiem, że dziecko poświęconych rodziców jest usprawiedliwione. Czy w wieku dojrzałym traci to usprawiedliwienie, jeżeli się nie poświęci, ale nadal wierzy w Jezusa i Boga?
8.
Drogi Bracie Woźnicki. Proszę konkretnie odpowiedzieć, czy powinniśmy odrzucić naukę o tymczasowym usprawiedliwieniu, tak jak wyjaśnił ją Brat Johnson a przyjąć naukę, którą głosi Br. Puzdrowski (Bracie, przestań głosić nauki… – Br. P.W.) … niezgodne z zasadami, że tymczasowo usprawiedliwieni z wiary nie mają tymczasowo przypisanej zasługi naszego Pana?
Drogi Bracie Woźnicki. Br. Puzdrowski na konwencji w Miętnem powiedział ładny wykład, że przez mównicę nie powinniśmy siać rozterek wśród maluczkich. Ja jestem maluczka. Jestem w rozterce. Czy powinnam przyjąć naukę, jaką głosił Br. Puzdrowski, że tymczasowo usprawiedliwieni z wiary nie mają tymczasowo przypisanej zasługi naszego Pana, a odrzucić myśl Brata Johnsona na ten temat, jakie mogłam przeczytać w dostępnych obecnie tomach.

Br. Woźnicki:
I tutaj mamy 4 tomy przytoczone z wieloma stronicami, np. tom 4, str. 342, 345, no już nie będę tego odczytywał, tylko sumy: czyli 13 jest stron z czterech tomów epifanicznych.
To krótkie, a to długie podane jest z różnych Teraźniejszych Prawd i oczywiście każdy numer Teraźniejszej Prawdy ma tam jakieś zapisy na temat usprawiedliwienia.
Pytania Altleiningen 2012 rok