Br. Wojtko Alojzy

Rozwijanie wzniosłych uczuć

Modlitwa Pańska

Moc w Bogu

Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie – Izajasz 52:11

Brzemię Egiptu

Człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju – Izajasz 26:3

Gdzie jest Duch Pański, tam i wolność – 2 Kor. 3:17

Wstęp do zebrania oświadczeń

Napomnienia dla wierzących – Tytus 2:1-15

Bądźcie mocnymi – 1 Kor. 16:13

Chrzest i jego symbol

Bez przestanku się módlcie – 1 Tes. 5:17