Br. Wardziński Piotr

Obietnice

Być jak Zacheusz i ucztować z Panem

Konieczne rozdzielenia

Mat. 12:30

Jaskinia miejscem wygnania i zwycięstwa

Pamiątkowa Róża

Coroczna Pamiątka i jej znaczenie – 4 Moj. 9

Potrzeba wiary w obecnych doświadczeniach