Br. Urban Adam cz.1

Kain i Abel – 1 Moj. 4.

1 Kron. 21 rozdz. – odpowiedzi na pytania

Ariel

Alegoria Zbawienia

Błogosławieństwa i próby Małego Okresu

Boski Plan Zbawienia człowieka

Brzemię Doliny Widzenia

Brzemię Doliny Widzenia – Chełm

Dlaczego nie wszyscy mogą poznać Prawdę? cz. 1 i cz. 2

Dobry Pasterz

Duch Święty w nas

Duchowe choroby

Duchowe problemy ludu Bożego

Eliasz – figura i pozafigura

Głosy trzech znaków

Historia Balaama i jej lekcje – cz. 1 i cz. 2

Izrael przy Synaju

Kain, jego historia i piętno

Klasowość ludu Bożego – Poświęcony Obóz Epifanii – cz. 1 i cz. 2

Król lepszy niż Bóg

Łaski i zalety charakteru

Łupienie Egiptu – 2 Moj. 3:21-22

Miłowanie Boga i Braci

Moc doskonała w słabości

Mury Jerycha

Nasze Zbawienie

Odmowa wolności

Odpowiedzi na pytania – Łosiniec

Ofiary całopalenia Wieku Tysiąclecia cz. 1 i cz. 2

Ofiary śniedne – cz. 1 i cz. 2

Przesiewanie przeciwko okupowi

Urim i Tummim

Złorzeczenie Bogu

Doskonałość – czy zawsze taka sama?

Duchowe choroby, umieranie i śmierć – cz. 1 i cz. 2

Jeść czy nie jeść?

Nasza mowa: tak i nie

Ostatnia szansa Babilonu

Pilnowanie samego siebie – Dz. Ap. 20:28

Pokolenie Dan

Powitanie – konwencja Susiec 2009 rok

Próby czasów przesiewań

Przeklęte figowe drzewo

Przymioty istoty i charakteru szatana

Przymioty istoty i charakteru szatana – Kowno

Rozpoznawanie woli Bożej

Ruch New Age

Sądy Wieku Tysiąclecia

Sądy Wieku Tysiąclecia – Warszawa

Sianie i żęcie

Skuteczna modlitwa

Sprawdzanie nauk Prawdy – 1 Tes. 5:21, 1 Jana 4:1 – Susiec 2013 rok

Sprawiedliwość Boga i jej zaspokojenie

„Sprzedaj co masz i rozdaj ubogim”

Stany Zjednoczone na kartach Biblii

Starcie Dawida z Goliatem – cz. 1 i cz. 2

Stary i nowy Adam

Talenty i grzywny

Trzy znaczenia wiary

Usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione w Starym Testamencie

Usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione w Nowym Testamencie

Zasługa Jezusa w usprawiedliwieniu i poświęceniu

Szczególny warunek naszych doświadczeń

Wiara – dar czy owoc?

Wiedza a życie wieczne

Co myśleć o sobie? – właściwa samoocena

Woda oczyszczenia

Wybory Sług w Zgromadzeniu

Wodzowie ludu Bożego

Wydani w ręce bliźniego i króla

Zachęta do niesprawiedliwości i plugastwa

Zadośćuczynienie Boskiej sprawiedliwości

Zakaz spożywania krwi

Zakończenie roku 2000

Zdrowe i chore oczy

Życie dziecka Bożego

Dziedzictwo dwa i pół pokolenia

Dziedzictwo dziewięć i pół pokolenia

Nie wódź nas na pokuszenie

Niewyznany grzech oddala od Boga – Rzeszów 1995

Odrzucone zaproszenie

Ofiarowanie Izaaka

Jezus udoskonalony przez cierpienia

Deptani przez pogan – cz. 1 i cz. 2

Czerwona jałówka

Stanie przed Panem z odkrytą głową

Nasi kanaanejscy wrogowie

Szczęśliwe małżeństwo i dom

Bożki w naszym sercu

„Ożyją umarli twoi, trupy moje powstaną”

Wydani w ręce bliźniego i króla – cz. 1 i cz. 2

Rewolucjonizm

Sądzić czy nie sądzić?

Nasze doświadczenia

Porażki ludu Bożego

Ponowne narodzenie

Przypowieść o siewcy

Upadek Ruchu Epifanicznego

Usprawiedliwienie Wieku Ewangelii i jego utrata

Pokusy Jezusa i nasze

Jezus w Izajasza 53 rozdział – cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Grzech na śmierć Wieku Ewangelii – niespłodzeni z Ducha

„Sprzedaj co masz i rozdaj ubogim”

„Sługa Wierny i Roztropny”

Odpowiedzi na pytania – Bielawa

1 Sam. 2 rozdział

Budzenie Samuela

Sympozjum: Miłowanie bliźniego

Sympozjum: Czas utrapienia Jakubowego

Sympozjum: Talenty

Sympozjum: Trzy rodzaje śmierci

Świadoma wolność i niewola

Sposób do poświęcenia, Zbawienia

Zniszczenie Babilonu

Złota reguła

Trąd w domu

Pokój w czasie ucisku

Zakon a grzech – cz. 1 i cz. 2

Bezbożny lud Boży

Ofiary śniedne – Katowice cz. 1 i cz. 2

Doskonała nienawiść

Usprawiedliwienie Człowieka

Droga do Prawdy

Grzeszenie językiem

Wiązanie szatana

Nasz Pan również się bał – Żyd. 5:7-9

Przywilej modlitwy

Królestwo jako perła i skarb w ziemi

Ananiasz i Safira

Świadectwo Ducha Świętego – Czy jesteśmy dziećmi Bożymi – cz. 1 i cz. 2

Potępienie w Jezusie

Zadośćuczynienie Boskiej sprawiedliwości

Mądrość

Nie wódź nas na pokuszenie 2004 rok

Ofiary całopalenia Wieku Tysiąclecia – Bielsko Biała

Nie wódź nas na pokuszenie

Klasy Ludu Bożego – Przyp. Sal. 30:24-28 – Chełm

Klasy Ludu Bożego – Przyp. Sal. 30:24-28

Bezbożny lud Boży – cz. 1 i cz. 2

Sprzedaj co masz a rozdaj ubogim

Pozostałe wykłady na następnej stronie
Tam będą dodawane następne nowe wykłady