Br. Sułyja Władysław

Zbawiciel Jezus Chrystus

Życie jest przez Słowo Boże – Mat. 4:4

Bogactwo Dzieci Bożych – Przyp. Sal. 10:22

Światło – 1 Jan 1:7

Czas

Dom