Br. Ślipek Jarosław

Daniel 11 rozdział cz. 1 i cz. 2

Restytucja cz. 1 i cz. 2

Korzyści z Poświęcenia

Wielkość małych rzeczy

Czy możecie pić ten kielich?

Sprawiedliwość podstawą naszej miłości

Mat. 11:29-30

Przemijanie

Maria Magdalena