Br. Skroban Piotr

Pokój Boży – Kol. 3:14, Fil. 4:7,9

Psalm 32:10

Wybór i przygotowanie Nasienia Abrahamowego do przyszłej pracy Błogosławienia narodów

Czekanie na Boga lub czas milczenia

Erozja

Łańcuchy

Radość

Psalm Dobrych Zasad – Psalm 101

Żyjąca wiara

Pieśń 110 (ulubiona pieśń Siostry Emma Johnson)

W Tobie Panie mam nadzieję – Jakub 5:16-18

Łaska – rozwijanie miłości Jezusa w nas

Nowe przykazanie – Miłość

Bóg nie odrzuca skruszonych i zasmuconych serc

Zaufanie w czasach niemożności

Dwa domy oczyszczane zewnętrznie i wewnętrznie – Kol 3:9, Mat. 7:24-27

Panie, do kogoż pójdziemy?

Dar konfrontacji

Restytucja w podobieństwach o zagubieniu, odnalezieniu i radości z tego powodu

Przebaczenie

Zastosowanie łaski w naszym życiu