Br. Schulz Antoni

Boska wszechwiedza

Rzym. 9:20-21

Moc Boża, jako przymiot Boskiego charakteru

Cierpienia Chrystusa

Boska wszechwiedza – Izajasz 46:9-10

Czcij ojca twego i matkę twoją – 2 Moj. 20:12

Mat. 16:24

Żywot wieczny – Rzym. 6:23 cz. 1 i cz. 2

Chrystus i Jego cierpienia – cz. 1 i cz. 2

Przyp. Sal 4:23

Zmartwychwstanie – Efez. 4:8-10

Przebaczenie – Efez. 5:15-16