Br. Roszko Mychajło

Krzyż Chrystusowy

Droga Poświęcenia

Panie, dopomóż mi

Pieśń Mojżesza

Posłuszeństwo Słowu Bożemu

Cena Prawdy

Pamiętaj na Stworzyciela swego – Kaz. Sal. 12:1

Nasza droga

Granice

Józef i jego Bracia

Historia Józefa i jego Braci

Niewiasty w Biblii

Bogactwo prawdziwe i zwodnicze

Pieśń tryumfu – Izajasz 26

Poświęcenie – 1 Kor. 1:26-31

Przypowieści Salomona

Słuchanie Słowa Bożego – 2 Moj. 18:13-27

Poświęcenie

Posłuchaj co mówi Bóg – Psalm 85:9

Sof. 2:3

Płacz sprowadza błogosławieństwa – Psalm 30:5-6

Życie Bożym Słowem – Mat. 4:4

Całkowite zapewnienie wiary

Mowa

Mówienie i słuchanie Bożego Słowa

Różne gleby