Br. Puzdrowski Janusz

1 Moj. 26 rozdział cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Nasz dobry bój – 1 Tym. 6:12

1 Moj. 27 rozdział cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Klucz do życia

Prowadzeni Duchem Bożym – Rzym. 8:14

Pyszna świetność i jej skutki – Nah. 1:3, 6-8

Stworzenie i upadek cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4

Podróż Abrahama i Lota do Chanaanu – 1 Moj. 13 cz. 1 i cz. 2

Pan jest Pasterzem moim – Jan 10:11

Próba króla Saula – Joz. 24:24

Niewdzięczne zadanie i wierność Pana – 1 Sam. 8:5

Choroby i ich uzdrowienie

Pan jest Pasterzem moim

Odpowiedzi na pytania – Speyer 2002 rok

Izajasz 52

Szkoła Chrystusowa

Odpowiedzi na pytania – Velbert 2003 rok

Sprzedaż prawa pierworództwa

Odpowiedzi na pytania – Velbert 2004 rok

Samokontrola

Odpowiedzi na pytania – Altleiningen 2004 rok

Bądź mężny i odważny – Jozue 1:1-9

Odpowiedzi na pytania – Altleiningen 2005 rok

Żołnierze Chrystusa – 1 Tym. 6:12

Odpowiedzi na pytania – Velbert 2006r

Poświęcenie

Dwa oblicza naszego życia – pycha i pokora

Odpowiedzi na pytania – Altleiningen 2007 rok

Rezygnacja

Ducha nie zagaszajcie

Rady ojcowskie Salomona – Przyp. Sal. 4:10-17

Obj. 19:5-9

Czy ja świętuję ucztę z Panem?

Idź precz szatanie

Dzieci światłości cz. 1 i cz. 2

Odpowiedzi na pytania – Velbert 2008r