Br. Pietrzak Zbigniew

Błogosławieni w mocy i pokoju

Bodziec naszego ciała

Nasze szafarstwo i nasz egzamin z szafarstwa

Gorliwość – Jer. 20:9

Urągania – Rzym. 15:3

Śmierć i żywot wieczny – Rzym. 6:23

Etyka chrześcijańskiego życia – Efez. 5:15-16

Cierpliwość – Jak. 1:4

Efez. 5:10

Głos mądrości – zew mądrości

Miejcie wiarę w Boga – Mar.11:22

Widzenie proroka Izajasza – Izajasz 6:1-13

Darmoście wzięli, darmo dawajcie

Modlitwa