Br. Petryczko Józef

Kto szkodzie, niech jeszcze szkodzi

1 Jan 4:7-12

Sidła nałogowe – 2 Tym. 2: 26

Jan 3:8

1 Jan 4:7

2 Tym. 2:25