Br. Ozimek Włodzimierz

Czy będzie kiedykolwiek koniec świata?