Br. Ozimek Piotr

Poznanie prawdziwego Boga

Boska Opatrzność

Za wszystko dziękujcie

Jak i dlaczego Chrystus został ukrzyżowany?

Siedem zdań Jezusa na krzyżu

Jan 14:21

Objawienie 11:15-19

Biblia wspaniałą Świątynią

Postępowanie za Jezusem

Co znaczy być prawdziwym Chrześcijaninem?

Postępowanie za Jezusem

Młodość Daniela i jego towarzyszy w Babilonie

Daniel – prawdziwy Izraelita – Ezech. 14:14

Poświęcenie – 1 Tym. 6:12

Czego Pan Bóg chce od nas? – Mich. 6:8

Liczne imiona Jezusa – Izaj. 9:6

Męka Pańska, śmierć i zmartwychwstanie cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Piotrze, czy ty mnie miłujesz?

Życiowe decyzje – Izajasz 30:21

Przez wiele ucisków musimy wnijść do Królestwa Bożego – Dz. Ap. 14:22

Nasze zewnętrzne i wewnętrzne oczyszczenie – 2 Kor. 7:1

Wszystko ku chwale Bożej czyńcie – 1 Kor. 10:31

Czy ucztujesz z Panem?

Czy stale kontroluję swój język?

Prześladowanie krystalizatorem charakteru

Dobry Bój

Siedem sposobów postępowania dobrego Chrześcijanina przedstawionych liście do Efezów

Poświęcenie – Mat. 16:24

Rzym 12:12

Zgotujcie serca wasze Panu

Zgodne mieszkanie

Czego Bóg od nas żąda? – Mich. 6:8

Królestwo Boże na ziemi – Mat. 6:10

Biblia – wspaniałą świątynią – Psalm 119:18

Siódma trąba – Obj. 11:15-19

Poświęcenie

Nie szukam woli mojej, ale tego, który mnie posłał, Ojca – Jan 5:30

Stare i nowe Niebiosa i Ziemia

Pomoc dla codziennego życia

Co mówi Biblia o unii narodów?

Ocuć się, który śpisz – Efez. 5:14

Fil. 2:14

Jak i dlaczego Chrystus został ukrzyżowany?

Siedem zdań wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu

Siódma trąba – Obj. 11:15-19

Biblia wspaniała Świątynia

Czy ucztujesz z Panem?

Nie lękajcie się