Br. Ozimek Jan

Zważonyś na wadze, znaleziony jakim?

Znowu mówię: Pójdź za mną

Zważonyś na wadze, znaleziony jakim?

Unikaj uprzedzenia

Znowu mówię pójdź za mną

Święto Kuczek 32 roku n.e.

Przybytek na puszczy i w sercu

Zatacza obóz Anioł Pański

Zważonyś na wadze, znaleziony jakim?

Sukcesja apostolska

Przybytek na puszczy i w sercu

Psalm 30:6

Poświęcenie – 1 Tes. 4:3

Patrz i żyj

Sukcesja apostolska

Eldad i Medad

Kim dla ciebie jest Jezus?

Nabywajmy mądrości w posłudze naszemu Panu – Psalm 111:10

Plagi egipskie

Nieposłuszeństwo i posłuszeństwo w Biblii

Posłuszeństwo

Pięcioraka podstawa naszego usprawiedliwienia

Eldad i Medad

Dzieje Baranka

Plagi egipskie

Doświadczenia

Bądź pełen pokory i oddanej gorliwości, a wszystko będzie dobrze

Czynienie i dochowywanie szczególnych ślubów

Arka Przymierza

Doświadczenia

Czy tradycja zniszczy Biblię?

Cuda, cuda się dzieją, ale czy od Pana?

4 Moj. 11:26-29

Dzień sądu ostatecznego

Baranek wielkanocny u Żydów

2 Piotr 1:5-7