Br. Opałkowski Wojciech

Podobieństwo o synu marnotrawnym

Wszystko dopomaga ku dobremu

Wierność

Wierność

Świadectwo Ducha Świętego

Próba naszej wiary

Strzeżenie serca

Uświęcony sposób myślenia

Zdobycie Jerycha

Starotestamentowa próba wierności

Odrodzenie Izraela po roku 1948

Przypowieść o siewcy

Przymierze tęczy

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych

Miecz króla Salomona

Kto będzie najważniejszym w Królestwie Bożym?

Awanse w służbie

Droga przez życie z Panem

Boski Plan zbawienia człowieka

Inny obraz ofiar Dnia Pojednania

Grzech obmowy

Izrael a Boski Plan

Co Biblia mówi o kontakcie z umarłymi?

Kara za grzech – śmierć czy wieczne męki?