Br. Michalak Stanisław

Pamięć o Boskich dobrodziejstwach

Duch niezadowolenia

Posłanie Jezusa do swoich aktualne do dzisiaj

Wolność niewolników Chrystusowych

Jeruzalem, miasto pokoju

Wdzięczność

Rozpoznanie zła przez doświadczenie najskuteczniejsze

Czystość serca – Mat. 5:8, Przyp. Sal. 4:23

Nieskwapliwymi bądźcie – 1 Tes. 5:14

Sławienie Ojca Niebiańskiego i naszego Pana – Psalm 9:2

Odnowienie i wzrost w poświęceniu

Pamięć o Boskich dobrodziejstwach – Bydgoszcz

Rozwijanie charakteru w warunkach, w których żyjemy

Praca nad swoim zbawieniem

Posłannictwo pojednania

Doświadczenia wśród ludu Bożego od Jezusa aż dotąd

Poświęcenie

Posłuszeństwo

Odnowienie i wzrost w poświęceniu – Gliwice

Strzeżenie serca – Przyp. Sal. 4:23

Wdzięczność – Leszno

Duch zdrowego zmysłu

Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu

Postanowienia noworoczne

Lud Boży jako sól ziemi

Chodzenie po drodze światłości

Narodzenie Pańskie

Modlitwa

Zmartwychwstanie Jezusa

Uczestnictwo przy Stole Pańskim

Rozwój charakteru

Praca nad swoim Zbawieniem

Klucz do żywota: Strzeżenie serca swego

Lud Boży zobrazowany w orłach

Gorliwość

Sfera modlitwy

Namaszczenie Chrystusa i Jego działalność – Izajasz 11:1-14

Wdzięczność

Siedem dobrodziejstw – Psalm 103:2

Izajasz 30:21

Chrześcijanin

Psalm 32:8

Braterska miłość – 2 Piotr 1:5-7