Br. Matiaszczuk Wołodymir

Strzeżmy się wroga z klinem

Doświadczenia z Prawdą i oszukaństwem

Nie było miejsca w gospodzie

Miejsce uzurpowane przez Mikołaja

Ten, który objawił siebie w ciele

Jeden Bóg i jeden Pan