Br. Łychowicz Stiepan

1 Sam. 1 rozdział
(wykład po rosyjsku bez tłumacza)

Pieśni w nocy

Nie bój się, tylko wierz

Poświęcenie Panu

Biblia – Izajasz 40:8

Okup za wszystkich

Uczta na cały świat

Przybliżenie się do życiowej przystani – Psalm 107:30

Duchy usługujące – Efez. 1:14

Ezaw i Jakub

Mat. 16:13

Prawdziwa, pożądana wolność – Jan 8:13

Odrzuceni, ale zaproszeni na ucztę – Łuk. 14:1-24

Królestwo Boże – Jan 14:1

Niniwa w proroctwie Nahuma

Samolubstwo – Przyp. Sal. 16:25

Królestwo Boże – Łuk. 22:29

Siedem zanurzeń Naamana – 1 Król. 5:1-14

Burza na morzu Galilejskim

Sianie Słowa Bożego