Br. Łotysz Michał cz. 2

Wykłady na poprzedniej stronie

Typologia rozmowy Boga z Mojżeszem

Zmartwychwstanie Jezusa

Pałac Błogosławieństw – Mat. 5:1-12

Wesele i uczta wesela Baranka cz. 1 i cz. 2

Obecny Wódz ludu Bożego

Oczekiwanie Pana – Psalm 27:14

Okup cz. 1 i cz. 2

Kołaczcie, a będzie wam otworzone – Łuk. 11:9

Fil. 4:1-13 cz. 1 i cz. 2

2 Kor. 12:9

Kosztowne perfumy

Radość

Wierni i mądrzy szafarze – 1 Kor. 4:1-2 – cz. 1 i cz. 2

Kochający Jezus – Jan 14:21

Przeżycia naszego Pana w ostatnim dniu życia – cz. 1 i cz. 2

Rzym. 8:28 – cz. 1 i cz. 2

Jan 5:30 – cz. 1 i cz. 2

Armagedon cz. 1 i cz. 2

Zniechęcenie cz. 1 i cz. 2

Okresy Epifanii

Kosztowne perfumy Gliwice

Boska mądrość Przyp. Sal. 8:17

1 Piotr 5:7 – cz. 1 i cz. 2

Wizja chwały Królestwa

Pałac Błogosławieństw – Mat. 5:1-12

Jak powinno wyglądać życie dziecka Bożego – Efez. 5:13-16