Br. Kucharz Feliks

Wartość i kunszt Słowa Bożego

Rozmowy przy stole

Aprobatywność – Bydgoszcz 1995 rok

Jezus Zbawiciel, wielka tajemnica pobożności

Hymn tryumfu – Izajasz 26

Ostrożność w życiu ludu Bożego

Łapanie lisów

Ćwicz się w pobożności – 1 Tym. 4:7

Chluba w ucisku

Bądźcie świętymi – 1 Piotr 1:15

Kto i jak może zachować się od zniszczenia

Jakub i Ezaw cz. 1 i cz. 2

Miłość węzłem doskonałości

Usprawiedliwienie cz. 1 i cz. 2

Czym jest poświęcenie? – Rzym. 12:1

Droga do Boga, drogą zbawienia

Psalm 133 cz. 1 i cz. 2

Narodzenie Jezusa

Pamiętaj o swoim Stwórcy

Obj. 1:1 cz. 1 i cz. 2

Pieśń Mojżesza – Psalm 90

Poselstwo pocieszenia cz. 1 i cz. 2

Poświęcenie

Pamiątka narodzenia Jezusa cz. 1, cz. 2 i  cz. 3

Psalm dobrych postanowień

Schronienie nasze – Psalm 46

Przesłanie od zmartwychwstałego Chrystusa – Obj. 1:17-19

Świętymi bądźcie – 3 Moj. 11:44

Walka Chrześcijanina z grzechem

Sen Jakuba

Właściwe użytki Biblii cz. 1 i cz. 2

Poświęcenie – Rzym 12:1

Życie, śmierć i co dalej?

Zachowanie tożsamości cz. 1 i cz. 2

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Duchowe odrodzenie

Niegodne korzystanie z uczty

Wartość i kunszt Słowa Bożego – 2

Wierność

Pocieszające przesłanie od zmartwychwstałego Chrystusa

Jezus pokazany w wężu miedzianym

Mar. 9:42-48

Uczenie się i postępowanie drogą mądrości

Napomnienie Ap. Pawła do Tytusa cz. 1 i cz. 2

Posłannicy

Właściwy użytek Słowa Bożego – Poznań

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – Bielsko-Biała

Kto jest i kto może być synem, dzieckiem Bożym – 1990 rok

Ozdoba Chrześcijanina – Poznań 1992 rok

Kto i jak może zachować się do zniszczenia – 1999 rok

Dobry bój wiary – Bydgoszcz 2002 rok

Czy Bóg popiera wojny – 2003 rok

Wyrocznia na Dolinie Wizji cz. 1, cz. 2 i cz. 3 – Poznań 2006 rok

Ozdoba Chrześcijanina – Orłówka 2007 rok

Walka Chrześcijanina z grzechem – Kowno 2007 rok

Nie należy ciągnąć jarzma z niewiernymi – Kowno 2008 rok

Słowo Boże żywe Słowem Żywota – Kowno 2009 rok

Odpowiedzi na pytania – Orłówka 2009 rok

Spis pytań 

Troska o właściwy stan serca – Poznań 2010 rok

Droga do Boga jest drogą do Zbawienia – Kraków 2010 rok

Historia Kaina – typ i antytyp – Gdańsk 2011 rok

Troska lub dbałość o właściwy stan serca i Ducha – Lwów 2011 rok

Pan jest Pasterzem moim – Psalm 23 – Gdańsk 2012 rok

Zachowywanie nauk Pana Jezusa – Poznań 2013 rok

Słuchanie Słowa Bożego – Miętne 2013 rok

Usprawiedliwienie z wiary – Gdańsk 2014 rok

Nasza wierność – Kowno 2015 rok

Poświęcenie – Susiec 2015 rok

Imię Boga – 2 Moj. 20:7

Sprzedawanie majętności i rozdawanie ubogim – Mat. 19:16-22

Czy i wy chcecie odejść? – Jan 6:67

Narodzenie Pana – Łuk. 2:10-11

Kto może ostać się przed ogniem pożerającym?

Dlaczego kochający Bóg zezwala na klęski?

2 Kor. 7:1

2 Piotr 3:11

Mat. 19:16-22

Przypomnij mi o Jezusie – czas narodzenia cz. 1 i cz. 2

Przypowieść o zlekceważeniu Uczty Weselnej cz. 1 i cz. 2

Słowa Boga: Świętymi bądźcie – 3 Moj. 11:44, 1 Piotr 1:15-16

Dzień tryumfu cz. 1 i cz. 2

Oczyszczanie samego siebie

Posłuszeństwo

Nierówne jarzmo – 2 Kor. 6:14-18

Rodzina Boża – Psalm 84:5, 2, Efez. 3:14-15

Usprawiedliwienie cz. 1 i cz. 2

Wzbudzenie umarłych – 1 Kor. 15:35-38

Właściwy użytek Słowa Bożego

Zlekceważenie zaproszenia na ucztę – Łuk. 14:1-23

Posłannictwo od zmartwychwstałego Chrystusa – Obj. 1:17-18

Boski Plan objawiony w Biblii cz. 1 i cz. 2

Wielka tajemnica pobożności cz. 1 i cz. 2

Świętość Chrześcijanina

Nierówne jarzmo – 2 Kor. 6:14-18

Mat. 13:1-23 – Lwów 1991

Ozdoba Chrześcijanina

Psalm dobrych postanowień