Br. Kucharski Piotr

Odłączcie się od narodów tej ziemi – Ezdr. 10:11 – 2007 rok

Dziateczki strzeżcie się bałwanów – 2007 rok

Pycha, niewdzięczność, obłuda i bunt – 2008 rok

Złudzenia – 2009 rok

5 Moj. 13:3 – 2010 rok

Próżne słowa – 2010 rok

Złudzenia – 2011 rok

Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych – 2012 rok

Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych – 2012 rok Lwów

 

Poświęcenie – 2012 rok

Czas odkupując, bo dni złe są – 2013 rok

Czuwajcie i módlcie się – 2013 rok

Uprzedzenie – 2014 rok

Zniechęcenie – 2014 rok

Czegoż Pan chce po Tobie – Mich. 6:8 – 2015 rok

Przyjaciel w potrzebie prawdziwym przyjacielem – 2016 rok

Słowo stało się ciałem

Anatema Maran ata

Wiara, która zbawia

Co jest dobrego, tego się trzymajcie

1 Tes. 5:21 cz. 1 i cz. 2

Wiara, która Zbawia

Pycha, niewdzięczność, obłuda i bunt

Eldad i Medad – Posłannicy

Czujcie i módlcie się w doświadczeniach

3 list Jana cz. 1 i cz. 2

Mów Panie, bo sługa Twój słucha – 1 Sam. 3:10

Salomon