Br. Kocot Marek

Narodzenie Jezusa

Potrzeba pojednania przez Krew

Wiedza Jezusa o Jego przedludzkim istnieniu

Psalm 32:8

A na ostatek Bracia rozmyślajcie – 2016 rok

Miłowanie miłosierdzia

Pomazaniec Cyrus i dwa Babilony

Zasada wzajemności, albo wychodzenie naprzeciw – 2009 rok

Przypadki z podróży do ziemi obiecanej – 2010 rok

Na podstawie czyjego upoważnienia co, komu i dlaczego głosimy – 2011 rok

Sumienie – 2012 rok

Wielkie iluzje – 2013 rok

Chrystianizm, zarządzenia i organizacja, czyli zarządzanie – 2014 rok

Co to jest Prawda? – 2015 rok

Żołnierz chrześcijański i walka – 2016 rok

Nadzieja

Wydarzenia, które wstrząsnęły światem – cz. 1 i cz. 2

Psalm 32:8

Moc z góry

Dyplomacja w życiu duchowym

Złudzenia