Br. Jolly Gould

1 Piotr 5:5-10

Boska obietnica pokoju – Izajasz 26:3

Nie samym chlebem – Mat. 4:4

Jezus przy studni jakubowej – Jan 4:6-29

Rozwój charakteru na podobieństwo Chrystusa – Rzym. 8:29