Br. Jędrzejczyk Wacław

Strzeż serca swego – Przyp. Sal. 4:23

Nadzieja

Poświęcenie

Bez przestanku się módlcie

Pokarm cielesny i duchowy

Manna – 4 Moj. 11:7

Sprawiedliwy jako palma zakwitnie

Znaki czasów wtórej obecności Chrystusa

Stójcie mężnie w wierze – 1 Kor. 16:13

Pójdźcie do mnie wszyscy – Mat. 11:28-29

Fil. 4:8 cz. 1 i cz. 2

Przyp. Sal. 4:23

Manna – 4 Moj. 11:7-9 – Warszawa

Chrystus i jego wąska ścieżka

Zwycięstwo nie dla mocnych:
Walka Dawida z Goliatem – 1 Sam. 17:38-51

Wtóra obecność Jezusa – dowody biblijne

Tarcza wiary – Efez. 6:16

Znaki czasów – dowody wtórej obecności Jezusa

Efez. 6:16

Cześć

Powołanie Abrahama

Rzym. 12:1

Światłość – Psalm 97:11

Posłuszeństwo

2 Piotr 1:6

4 Moj. 9:15-23

Pobożność

Słup obłoku i ognia

Grzech, jego początek i sposób jego usunięcia

Mat. 4:4

Uświęcony sposób myślenia

Mat. 26:41

Słup obłoku i ognia