Br. Jarek Daniel

Wielki przywilej ludu Bożego – Modlitwa do Pana

Postawa Apostoła Pawła, jako Sługi Pana – 1 Kor. 2:2

Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze – 1 Tes. 4:3

Upodobanie Boskie i ludzkie – Psalm 135:6

Filpensów 4:8

Pokój w czasie burzy

Zachowanie radości w Panu

Głos sumienia

Gorliwa niecierpliwość Piotra – Łuk. 22:48-50

Jozue 1:7