Br. Jackowiak Jarosław

Okup, jako oś Boskiego Planu

Świątynia Jerozolimska

Właściwe umartwianie

Jak powstało życie na ziemi?

Dolina próby

Wykorzystywanie czasu osoby poświęconej

Powstanie starożytnego państwa Izrael

Życie wieczne

Gdzie są umarli?

Postępujący obraz Przybytku

Rady Apostoła Pawła dla Zboru w Filipii – Fil. 4:4-7

Złoto z Ofir – cz. 1 i cz. 2

Miłość braterska

Dolina próby

Kafarnaum – miasto cudów

Kuszenie Jezusa

Proroctwo 70-ciu tygodni

Przydatność właściwych obietnic

Przyjaciel, przeciwnik, zdrajca i naśladowca Jezusa

New Age