Br. Hermetz Gilbert

Zaufanie Bogu

Poświęcenie – Rzym. 12:1

Oko, cuda wzroku

Żyd. 10:32-33

Poświęcenie

Powitanie Poznań 1992 rok