Br. Grodziński Eliasz

Psalm 8 cz. 2

Ten, który żyje, a był umarły

Oczyszczanie i miłowanie – 1 Piotr 1:22

Mat. 26:41

4 Moj. 9:15 cz. 1 i cz. 2

1 Jan 1:8-10 cz. 1 i cz. 2

Izajasz 66:1-2 cz. 1 i cz. 2

Miłość bezinteresowna – agape

Sofoniasz 2:3

Duchowe ożywienie

Pokuta i wiara – Mar. 1:15

Jan 13:1-17

Obj. 5 rozdz.

Duch zdrowego zmysłu – 2 Tym. 1:7

Psalm 119:25, 37

Patrząc na Jezusa – Żyd. 12:2 – 1991 rok

Duch Boży – Rzym 8:14 – 1995 rok

Pójdźcie, kłaniajmy się a upadajmy przed Nim – 2003 rok

5 Moj. 4 rozdz. – 2003 rok

Trzy obietnice – 1 Moj.22:16-18 – 2004 rok

Manna 2 Moj. 16:14-20 – 2005 rok

A teraz zostaje nadzieja, wiara i miłość – 1 Kor. 13:13 – 2005 rok

Ewangelia cz. 1, cz. 2 i cz. 3 – 2005 rok

Izajasz 56:1-7 cz. 1, cz. 2 i cz. 3 – 2005 rok

Maran ata – 1 Kor. 16:22 – 2006 rok

Poświęcenie – 2007 rok

Duch zdrowego rozsądku – 2008 rok

Doświadczenia pokory Mojżesza – 4 Moj. 12:4 – 2009 rok

Kto przykrywa przestępstwa swe, nie poszczęści się mu – Przyp. Sal. 28:13 – 2009 rok

Jakub 3 rozdz. – 2010 rok

Pan jest Pasterzem moim – Psalm 23 – 2010  rok

Poświęcenie – Rzym 12:1 – 2011 rok

Efez. 5:1 – 2011 rok

Nie upijajcie się winem – Efez. 5:18-19 – 2011 rok

Dobroć – Nah. 1:7 – 2012 rok

Rzym. 5:1-2 – 2013 rok

Próbowanie wiary – 1 Piotr 1:7 – 2013 rok

Jan 6 rozdz. – 2014 rok

Obj. 2:10 – 2014 rok

Dobrze rozbierajcie Słowo Boże – 2015 rok

Postęp Prawdy – Przyp. Sal. 4:18 – 2015 rok

Obj. 5 rozdz. – 2016 rok

1 Jan 1:1-18

Łuk. 7:36-50

Mądrość – Ijob 28:12-28 cz. 1 i cz. 2

Pokora – Fil. 2:3,4

Psalm 2 cz. 1 i cz. 2

Dosyć masz na łasce Mojej – 2 Kor. 12:9

Specjalny Ślub

Przykazania Pańskie – 1 Tym. 1:5

Boska wszechmoc

Ożywienie nasze z woli Bożej – Psalm 119:25-27

Prawdziwa pobożność – 1 Tym. 4:7-8

Poczwórny obraz Przybytku

Rzym. 9:14

2 Piotr 3:10-14 cz. 1 i cz. 2

Pokuta i wiara – Mar. 1:14

Harmonijność Pisma Świętego

Drzwi – 1 Jan 2:2, 2 Moj. 12:22-24

Jan 21:3-17

1 Kor. 15:21-28

Wzburzanie gniazda – 5 Moj. 32:9

Zmartwychwstanie Jezusa – Dz. Ap. 10:38-43

Postępujący obraz Przybytku

Żyd. 12:3 cz. 2

Zmartwychwstanie Chrystusa cz. 1 i cz. 2

Psalm 72 cz. 2

Następstwo apostolskie

Dom Boży – Żyd. 10:21-23

Pokora i cichość – Mat. 11:29

Słup obłoku i ognia – 4 Moj. 9:15, 17-20, 23 cz. 1 i cz. 2

Przymioty i zalety Boga, jako najlepszy ze wszystkich ojców – Mat. 23:9

Manna – 4 Moj. 11:7-9

Boskie przebaczenie grzechu – Psalm 130:4

1 Tes. 4:1 – roczne godło

Cichość – Mat. 11:29

Fil. 2:3-4

Psalm 72 cz.1 i cz. 2

Efez. 5:11

Efez. 5:15-16

Pocieszyciel i pociecha

Jan 1:1-18

Zasady sprawiedliwości i miłości

Nahum 1:7

Izajasz 26:3

Pokuta

Żyd. 6:11-20

Jakimiż mamy być w świętych obcowaniach?

Pobożność

Rzym. 12:12

Darmoście wzięli, darmo dawajcie – manna 19 października

Duch zdrowego zmysłu

1 Moj. 22:1-18 cz. 1 i cz. 2

Psalm 27:1-4 cz. 1 i cz. 2

Psalm 2 cz. 1 i cz. 2

Następstwo apostolskie cz. 1 i cz. 2

Namiot Zgromadzenia

Duch Święty – część wykładu

Jakimi mamy być w świętych obcowaniach?

Poświęcenie – Rzym. 5:1

Psalm 71 – cz. 1 i  cz.2

1 Jan 4:19 – cz. 1 i cz. 2

1 Tes. 4:1 – cz. 1 i cz. 2