Br. Czyrny Roman

1 Tes. 5:15

2 Kor. 2:17

Juda 17-21, 1 Tym. 4:1

Pobożność – sympozjum: Miłość

Psalm 121:4-6

Złudzenie źródłem błędu – 2 Tes. 2:11-12

Z zaufaniem przystępujemy do Chrystusa – Żyd. 10:22

1 Sam. 23:14

Przejście do Królestwa

2 Sam. 9:1-13

2 Sam. 23:8-13, 1 Kron. 11:11-15

Klucz domu Dawidowego

Zmartwychwstanie Chrystusa

Izajasz 13:3 cz. 1 i cz. 2

Bomci się nauczył przestawać – Fil. 4:11-12

Idę, abym wam zgotował miejsce cz. 1 i cz. 2

Gal. 5:14-15

Winnica prawdziwa i fałszywa

O tym przemyślajcie

4 Moj. 12:1-6 – cz. 1 i cz. 2

Psalm 32:8

2 Sam. 9:1-13

Żołnierskie bojowanie

Jozes syn pociechy

 

Zmartwychwstanie – Dz. Ap. 17:18, 32

Jezus i zmartwychwstanie