Br. Czornij Piotr

Mojżesz i Jezus

Bogactwo – Rzym. 8:29

Oczyszczenie – Izajasz 52:11 cz. 1 i cz. 2

Wdzięczność

Usprawiedliwienie – cz. 1 i cz. 2