Br. Bacik Henryk

Wdzięczność

Chleb swój jeść będziemy – Izaj. 4:1

Cieszcie lud Mój – Izaj. 40:1-2

Jezus w historii o Józefie i jego braciach

Strzeż serca twego – Przyp. Sal. 4:23

Sumienie

Zmartwychwstanie Jezusa – 1 Kor. 15:12-24

Jakimi mamy być w otaczających nas warunkach?

Oczyszczanie naszego charakteru – 2 Kor. 7:1

Dziękczynienie Dawida

Samych siebie w miłości Bożej zachowajcie – Juda 21

Są mi ustawy Twoje pieśniami – Psalm 119:54

Prawdziwa wolność – Jan 8:36

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych

Korzyści z przestrzegania przykazań – Jan 14:21

Jak miłosierdzie i charakter Boży objawiają Jego dzieła – Psalm 107:43

Historia Balaama i Balaka

Ezdrasz 10:11

Rozwijanie miłości obowiązkowej

Daniel 4 rozdział

Cena Prawdy i korzyści z jej posiadania

Nasza służba

Wolność i jej używanie

Sen króla obrazem upadku i odkupienia

Jakimi mamy być w czasie wypełnianie się tych rzeczy?

Zważanie na samych siebie

Psalm 32

Przebaczenie

Przyp. Sal. 17:17