Br. Bacik Bronisław

Rady Boże

Sabat lub odpoczynek ludu Bożego

Jozue 10:9-14

Historia króla Saula

Droga, która prowadzi do życia wiecznego

Opieka Boża nad pokornymi

Ścięci z Chrystusem

Pokuta

Prawdziwi chwalcy Boga

Czynienie pokoju

Kto będzie największym w Królestwie Bożym?

Nikogo nie lżyli

Pobudzanie do miłości i dobrych uczynków

Nosiciele światła – Eldad i Medad cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Czy jesteś nawrócony?

Proroctwo Jonasza

Wszystko czyńcie bez szemrania

Przygotowywanie naczyń przez Wielkiego Garncarza

Czynienie dobra – Gal. 6:9

Ufaj Panu ze wszystkiego serca – Przyp. Sal. 3:5-6

Znaki czasów, w których żyjemy  cz. 1 i cz. 2

Potop

Przeniesienie Arki do Jeruzalem

Przypowieść o talentach

Życie króla Saula

Przeniesienie arki do Jerozolimy – 2 Sam. 6:2-15

Szczodrobliwość

Długi dzień Jozuego

Dwa przeznaczenia naczyń

Przebaczenie – Kol. 3:12-14

Proroctwo Jonasza

Umiarkowanie