Rzeszów 2016 rok

Br. Ślipek Jarosław – Wielkość małych rzeczy

Br. Kubala Zbigniew – Przypowieść o dobrym Samarytaninie

Br. Nowicki Gabriel – Nasza stokrotna nagroda i jak ją zdobyć?

Br. Kwaśniewski Bogdan – Zakryta Ewangelia – Przyp. Sal. 25:2

Br. Kaliszczyk Andrzej – Przypowieść o synu marnotrawnym

Br. Wardziński Dawid – Złudzenia