Zwierzchnictwo Boga i Chrystusa

Br. Ryl Jan (T) – Bóg i Chrystus górujący

Br. Piętka Paweł – Chrystus w kościele, w domu, w biznesie i w naszych myślach

Br. Joniec Bronisław – Forma rządów w Królestwie Bożym – IZajasz 32:1