Wielka Piramida – kamienne świadectwo i ołtarz

Br. Wojtas Zbigniew – Budowa Piramidy przedstawia Boski Plan

Br. Jackowiak Jarosław – Wymiary Piramidy pokazują chronologię

Br. Opałkowski Wojciech – Czas budowy Piramidy