Urzędy Jezusa i leczone formy zła

Br. Przywara Ignacy – Jezus jako Odkupiciel

Br. Kubala Zbigniew – Jezus jako Orędownik

Br. Wróbel Piotr – Jezus jako Sprawiedliwość

Br. Bondyra Jan – Jezus jako Oblubieniec

Br. Kozłowski Zdzisław – Jezus jako Kapłan

Br. Zwiernik Lech – Jezus jako Nauczyciel

Br. Wojtas Zbigniew – Jezus jako Wyzwoliciel

Br. Kucharz Janusz – Jezus jako Wódz

Br. Nagórny Beniamin – Jezus jako Głowa

Br. Jackowiak Jarosław – Jezus jako Pośrednik

Br. Łącki Piotr – Jezus jako Ojciec

Br. Piętka Paweł – Jezus jako Prawodawca

Br. Opałkowski Wojciech – Jezus jako Książę Pokoju

Br. Pawłyszyn Adam – Jezus jako Król

Br. Lewicki Zygmunt – Jezus jako Objawiciel

Br. Jackowiak Jarosław – Jezus jako Wykonawca

Br. Kosiński Zdzisław – Jezus jako Lekarz

Br. Piętka Paweł – Jezus jako Pan

Br. Bondyra Jan – Jezus jako Sędzia

Br. Pawłyszyn Adam – Jezus jako Oczyszczający Rafinator

Br. Lewicki Zygmunt – Jezus jako Dostarczyciel