Uroczyste Święta Izraelskie

Br. Kłosowski Sylwester – Uroczyste Święta Izraelskie

Br. Sellin Mirosław – Święto Przaśników

Br. Janke Frank – Święto Pięćdziesiątnicy

Br. Blecharczyk Eliasz – Święto Kuczek