Trzy żony Abrahama

Br. Matiaszczuk Anatolij – Przymierze Agary

Br. Pacaraniuk Wasyl – Przymierze Sary

Br. Matiaszczuk Wasyl – Przymierze Ketury